Posts

Het multicultureel probleem: deel 3 en 4

3. Multiculturalisme of de politiek van de erkenning
3.1. Pluraliteit, multiculturaliteit en multiculturalisme[14] Het multiculturalisme erkent het bestaan van culturele en etnische verschillen in een samenleving. Het onderkent dus multiculturaliteit. Dit laatste is als concept vooral gericht op een specifieke vorm van sociale diversiteit. Het betreft hier een verscheidenheid aan culturele en etnische identiteiten die het gevolg zijn van migratieprocessen. De verplaatsing van groepen mensen, of het nu immigranten zijn, kolonisten, vluchtelingen of voormalige slaven, heeft geleid tot etnische en culturele verscheidenheid binnen bepaalde staatkundige eenheden. Pluraliteit verwijst naar maatschappelijke en levensbeschouwelijke differentiatie, die ontstaan is met de moderniteit ten gevolge van de overgang van een hiërarchisch gelaagde naar een functioneel gedifferentieerde samenleving. Zowel op maatschappelijk als op levensbeschouwelijk vlak is er van dan af een groeiende verscheidenheid …